Zhuzhou Jiabang Refractory Metal Co., Ltd.

About Us CONTACT

Telephone:086-731-22868219
Fax: 086-731-28415766
Email : sales@chinatungstens.com
Contact address: Building 5, 581 Heilongjiang Road, Liyu Industrial Park, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province

Contact Us

Tel:  086-731-22868219
Fax: 086-731-28415766

Erin: 13873213272

Email: sales@chinatungstens.com

Address: No.5 Building, No.581 Heilong Jiang Road, Li Yu Industrial Park,
Tian Yuan District, Zhuzhou, Hunan, P.R. China.